ตู้จ่ายไฟ LED

ตู้จ่ายไฟ (Configurable Power Solution)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านงานอุตสาหกรรม มีการพัฒนาเทคโนโลยี และ อุปกรณ์ที่มีการประมวลผลความแม่นสูง ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร การประมง และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด MEAN WELL  พัฒนาแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)  AC เป็น DC สำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทันสมัยและการใช้งานฟังชั่นต่างๆ  ดังนั้นแหล่งจ่ายไฟ (PowerSupply) ต้องได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีฟังชั่นรองรับ  เช่น high-speed pulsed switching, fast response time, high efficiency, low noise, high controllability และสามารถปรับกระแสไฟได้ตามความต้องการ เป็นต้น  MEAN WELL มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน